Van att få sina fingrar oljiga är Håkan Bladh, som ska sköta ruljansen på Skaftö Reparationsverkstad från augusti.  

Alla nöjda efter avslutad affär
Skaftö Reparationsverkstad i nya händer

Den första augusti överlät Vivi och Stig Olsson sitt företag Skaftö Reparationsservice AB med fastigheterna i Backa till Håkan Bladh och bröderna Peter och Magnus Rodin från Uddevalla.
Reparationsverkstaden ligger på vägen till Grundsund mellan Näreby Golf och avtagsvägen till Långedalen.

Chef för det nya företaget blir Håkan Bladh, som arbetat 26 år på den tekniska sidan i båtbranschen. Han kommer tillsammans med en mekaniker, auktoriserad på de stora båtmotormärkena, att fortsätta driva båtrörelsen i Stigs och Vivis anda och ge samma goda service.
Kapaciteten för vinterförvaring med full service finns för 165 båtar. Man kommer också att kunna erbjuda försäljning av mindre styrpulpet-båtar och ekor.
Håkan Bladh söker nu med sin fru en bostad på Skaftö.

Cyklarna
Under namnet namnet ”Skaftö Cykel Trädgård” fortsätter Stig och Vivi Olsson i egen regi med försäljning och reparationer av cyklar, trädgårdsmaskiner och annat som hör trädgården till. Som pensionär säger Stig med ett leende att ”…nu har jag mat för dagen och får möjlighet att med Vivi åka till Uddevalla när jag vill! ”

Konstnär
Den minskade arbetsbördan kanske kan ge Vivi mer utrymme för sina konstnärliga talanger. Vivi är en keramiker av hög klass och hennes berömda mussla var Bohusläns gåva till kronprinsessan Victorias vid hennes bröllop.

TEXT & FOTO: STAFFAN GUNNARSSON

Publicerad i SKAFTÖPOSTEN 2014