Lysekilspartiet vill inte ha friskvårdscenter på Skaftö

Planerna på ett rehabcenter i södra Stockevik har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Detaljplanen har passerat byggnadsnämnden och är på väg till kommunstyrelsen med en rekommendation att godkänna.
”Men det krävdes en votering i nämnden. Både Miljöpartiet och Lysekilspartiet röstade emot”, berättar nämndens ordförande Bo Göthesson från Grundsund.

 

Detaljplanen, som har reviderats efter förra höstens samrådsmöte, innebär om den antas, att en friskvårdsanläggning kan byggas söder om samhället Stockevik. Rehab-centret kan sysselsätta mellan 30 och 50 personer året om.

Det handlar om den absolut största investering som någonsin gjorts på Skaftö. Flera hundra miljoner kronor är Sturebadsgruppen och deras intressenter villiga att lägga på huvudbyggnad, annexbyggnader och cirka tio helt vanliga bostadshus”, säger Bo Göthesson.

Not in my backyard”
Att de som bor i Stockevik inte vill ha en ny stor granne faller under uttrycket ”gärna bygga, men inte hos oss”. På det politiska planet är det inte svårt att förstå miljöpartiets inställningar. Helst ska inga nya byggnader uppföras utanför redan bebyggda områden på miljöpartiets Skaftö. Men Lysekilspartiets invändningar är svårare att förstå. Mikael Wennergren (lp) - byggnadsnämndens vice ordförande - som bor i närområdet till det planerade friskvårdscentret, sa vid ett stormöte i somras attt han förlorar en halv kilometers strövområde! Promenad- och cykelvägen från Grundsund till Stockevik berörs inte av det planerade bygget. Inte heller kommer man att sätta upp staket som håller blåbärsplockarna utestängda. I det reviderade förslaget har kommunens planerare tagit hänsyn till kritik och kreativa förslag som följde på samrådsmötet och det stora mötet i Grundsund i augusti. Bland annat har ett antal planerade hus nära golfbanan tagits bort.

Populär julklapp
Om en dryg månad, i början av december, kommer frågan upp i kommunstyrelsen och om man i den gruppen kommer fram till samma positiva resultat som byggnadsnämnden kan frågan avgöras före jul. Jag tror att utfallet kan bli detsamma. Det är ett bra yttrande vi fått från länsstyrelsen, som tycker att planen är bra och att man tagit hänsyn till tidigare oklarheter”; säger folkpartisten Lars Björneld, vice ordförande i KS.Det borde vara svårt att säga nej till investerare som vill satsa runt en miljard kronor i Lysekils kommun. Det har inte hänt sedan Almoudi köpte dåvarande Scanraff”, säger Lars Björneld.Kommunfullmäktige har möte den 17 december och ett ja från den församlingen skulle ge en stor del av skaftöborna en mycket efterlängtad julklapp.

Håll inte andan
På grund av de fastlåsta positionerna mellan de politiska grupperingarna kan man förvänta sig att beslutet i kommunfullmäktige kommer att överklagas, vilket kan innebära en fördröjning av projektet på flera år. Frågan blir då - vill investeringsgruppen kring Sturebadet fortfarande vara med?
Det är i år 130 år sedan Sturebadet bildades av badläkaren Carl Curman, som flera år tidigare byggt badanläggingen i Lysekil och varit stadens intendent.


Text: AGNETA DIDRIKSON

 

 


Så här kan det se ut om några år för besökarna på friskvårdscentret.