Stor utställning tillsammans med Bohusläns Museum
Så gick det till när skaftö-borna fiskade Islandssill

Det var i slutet av den fjärde - och sista? - stora sillperioden i Bohuslän som fiskarna tvingades söka sig till nya vatten. Målet blev Island, där fanns stor fet sill. Nu skall Skaftö Kulturhus - Folkets Hus i Grundsund - presentera en stor utställning - och med många kringaktiviteter - kring Islandsfisket!

Sofie Henrysson från Bohusläns Museum som ansvarar för utställningen om sillfisket.

 

Utställningen, som produceras av Bohusläns Museum tillsammans med Islandsfiskarnas Förening och Föreningen De Seglade för Tjörn invigs den 18 september och varar ända fram till den 16 oktober.

Sillen formade Bohuslän
Sillen har haft en speciell plats i Bohusläns historia. Man räknar in fyra stora sillperioder. Den första perioden som noterats kom i slutet av 1500-talet och varade flera decennier in på 1600-talet. I mitten av 1700-talet, när Bohuslän blivit svenskt, kom sillen tillbaka igen och det blev inledningen till den rikaste och mest långvariga av sillperioderna.
Folket från inlandet kom till kusten för att delta i de stora fiskefångsterna och dessutom startades sill-salterier, trankokerier och konservfabriker. Sillen fångades främst med landvad under de bästa tiderna.
Fångsterna sinade
Den sista sillperioden varade en bit in på 1900-talet, men kring cirka 1920 var det slut. Bohuslän behövde sillen; grossisterna och industrin som byggts upp kring sillfisket behövde sillen. Fiskarna förstod att man måste söka nya vatten och Island blev målet. Mellan 1920 och till slutet av 1960-talet fiskade bohuslänningarna sill utanför Island. Islänningarna var inte roade!

Sommar-fiske
Tre månader om året bedrevs sillfisket - från juli till september - då sillen var som fetast. Alla fiskade på kontrakt med grossister eller konservfabriker. Det var inte bara svenska fiskare som drog upp sill utanför Island, även andra länder sände sina båtar norrut. Island upprättade då en 3-milagräns för att skydda sitt eget fiske. Överfisket tog död på Islandsfisket - 1968 var sillen slut.
När-historia på Skaftö
Många fiskare från Skaftö deltog i Islandsfisket. För männen som gav sig ut var det tuffa månader till sjöss. En som deltog med båten Diamant av Grundsunds skriver i sin dagbok:
”Söndagen den 1 augusti. Fick 36 tunnor i det senaste draget. skar mig i pekfingret, så nu är jag omplåstrad på alla fingrarna. Det läker inte i saltvatten….nu har vi satt garnen igen …åh, om man vore hemma med full last istället för att ligga i en fuktig skans långt ut på Nordatlanten.”

Kringaktiviteter
Utställningen kommer att vara öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 14.00 och 18.00 fram till den 16 oktober. Den invigs klockan 15.00 den 18 september av Stig Selander som är sekreterare i Bohusläns Inslandsfiskares Förening.
Under veckorna presenterar Skaftö Folkets Hus en hel del aktiviteter. Torsdagen den 29 september kommer Birgitta och Anders Gunnarsson med Gladkören och leder allsång i ”Sånger från Havet” och söndagen den 2 oktober kåserar Sune Johansson från Gullholmen om ”Livet ombord och på land för en sillfiskare”. Han berättar om hur fiskarna rustade sina båtar och om vardagslivet ombord.
Film och skrönor
Söndagen den 9 oktober berättar Klas Berndtsson om ”Sandös Sista Resa” och visar film.
Tisdagen den 11 oktober blir det Öppet Hus på Fritidsgården och barnen får vara med och skapa av vrakved och göra sjömansarbeten - alla barn är välkomna. Och i sista veckan, onsdagen den 12 oktober, öppnas Berättarcafeet ”På ljugare-bänken”. Njut av utställningen - kaffe och hembakt!

TEXT: AGNETA DIDRIKSON

 

Sillfångsterna var stora på fiskebåten Gullmaren av Grundsund.