Tionde Gospelkonserten i Grundsund

Sjögren drog jättepublik - kören imponerade mest


När Christer Sjögren drog igång Bobergs ”O store Gud” med Elvis-stuk lyfte taket i Grundsunds kyrka och det gick varma kårar längs ryggraden på de flesta i den fullsatta kyrkan. Den tionde gospelkonserten blev nog den allra mäktigaste.

Sommarens Gospelkonsert i Grundsund är för många skaftöbor ett måste. Antingen är man med och sjunger - i år var kören 90 ”man” stark och med många män, vilket är lite ovanligt.
Kan man inte sjunga vill man lyssna. Kyrkan har nog alltid varit fullsatt, men att det var så tidigt slutsålt förvånade också arrangörerna.

Rösten
Christer Sjögren har en fantastisk röst och det är ingen tillfällighet att han sjunger både Elvis- och Sinatrasånger med stor framgång. Dansbandskungen från Vikinga-tiden har stakat ut en god solokarriär. Att sjunga i kyrkan är heller inte nytt för Sjögren som gjorde sin första skiva med andliga sånger redan i slutet av 1980-talet.

Tradition
Under många år har Grundsunds kyrka fyllts till bredden och svämmat över på kyrkogården med besökare, som inte lyckats få biljetter. Alla ville uppleva de härliga gospelkonserterna som Skaftös förra kantor Nina Norrman arrangerat tillsammans med sin kyrkokör Salta Vindar och gospelspecialisterna Anki och Magnus Spångberg från Örebro. Det skulle vara vacker körsång och en strålande stjärna. Cindy Peters var den första och hon kom tillbaka ännu en gång. Därefter har mer och mindre kända sångartister varit solister i vår kyrka. För några år sedan stod Melodifestival-segraren Sanna Nielsen i vår altarring!

Tystnad
När Nina Norrman slutade på Skaftö och flyttade till Oslo tystnade sången i kyrkan. Men bara för ett år. Efterfrågan var så stor att Nina och hennes Vindar bildade en arbetsgrupp och drog igång konserterna igen, då utan kyrkans direkta stöd, men med församlingens. Det blev en stor framgång och när biljettintäkterna från årets två konserter ska räknas hem hoppas vi på ett tillräckligt stort netto för att säkra nästa års konsert. Och nästa….

Många röster
Anki och Magnus Spångberg från Örebro har i alla år hållit i konsertens repetitioner och framförande. Anki når inte många meter över havet men håller sin månghövdade kör i hård disciplin. Många har vallfärdat till Skaftö just denna vecka för att få vara med och sjunga. Kören brukar uppgå till 60-70 personer, i år blev det 90. I år hade makarna Spångberg - liksom i fjol - hjälp av musikerna Pelle Ankarberg och Oscar Ericsson.

Mäktig kör
Att Christer Sjögren är en pampig sångare råder det inte något tvivel om, men i mångas mening var det kören som bar upp konserten. Och allra bäst när det var de riktiga gospeltonerna som förmedlades.

Märklig präst
Församlingsprästen Viktor Jonsved, som vid tidigare konserter varit märkbart frånvarande, fick en egen stund mitt i konserten - till mångas förvåning. Kanske ville han ta chansen att predika inför en fullsatt kyrka!Hans budskap om Jesus och den syndande kvinnan hade dock svårt att passa in i den goda stämningen och det kändes befriande när kören kunde leda församlingen i Wirséns vackra sommarpsalm ”En vänlig grönskas rika dräkt” - innan det åter blev dags för Sjögren och ett stort avslutande gospel-medley.

Text & foto: AGNETA DIDRIKSON

 

En hårt arbetande gospelgrupp kan pusta ut inför konserterna. Magnus och Anki Spångberg flankerar Salta Vindars Gunnel Jacobsson, Gunnel Karlsson, Nina Norrman och Gun Jakobsson - och i mitten solisten Christer Sjögren.