Utveckla eller avveckla Skaftö?

Debatten om friskvårdscentret i Stockevik går vidare

Så här kan det se ut om några år om friskvårdscentret blir en verklighet.

”Ska vi våga satsa på en investering, där inte en krona belastar skattebetalarna på Skaftö? Eller ska vi fortsätta att bara säga nej och nej till alla förslag?”

Bo Göthesson (s) höll i klubban, när kommunen presenterade ett nytt förslag till detaljplan för Södra Stockevik - dvs det kontroversiella rehabcentret som planeras mellan bergen ovanför samhället. Förslaget stöds av socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern i kommunfullmäktige.

”Lägg hela detaljplanen i papperskorgen”, kontrade Mikael Wennergren, vars Lysekilsparti tillsammans med miljöpartiet och kd är emot förslaget.

Många hundra miljoner
Detaljplanen, som har reviderats efter höstens samrådsmöte, innebär om den antas, att en friskvårdsanläggning kan byggas söder om samhället Stockevik. Rehab-centret kan sysselsätta mellan 30 och 50 personer året om. ”Det handlar om den absolut största investering som någonsin gjorts på Skaftö. Flera hundra miljoner kronor är Sturebadsgruppen och deras intressenter villiga att lägga på huvudbyggnad, annexbyggnader och cirka 10 helt vanliga bostadshus”, säger Bo Göthesson.

”Not in my backyard”
Att de som bor i Stockevik inte vill ha en ny stor granne faller under uttrycket ”gärna bygga, men inte hos oss”. På det politiska planet är det inte svårt att förstå miljöpartiets inställningar. Helst ska inga nya byggnader uppföras utanför redan bebyggda områden på miljöpartiets Skaftö. Men Lysekilspartiets invändningar är svårare att förstå. Mikael Wennergren (lp) , som bor i närområdet till det planerade friskvårdscentret, sa att han förlorar en halv kilometers strövområde! Promenad- och cykelvägen från Grundsund till Stockevik berörs inte av det planerade bygget. Inte heller kommer man att sätta upp staket som håller blåbärsplockarna utestängda. I det reviderade förslaget har kommunens planerare tagit hänsyn till kritik och kreativa förslag som följde på samrådsmötet. Bland annat har ett antal planerade hus nära golfbanan tagits bort.

Dåligt argument
Med i den mycket fulltaliga publiken var också Mats Karlsson (m) och Lars Björneld (fp) - båda var definitiv för projektet. Mikael Wennergren hade sitt stöd i Susanne Baden (mp). ”Argumentet att projektet skulle medföra fler åretruntboende och därmed fler barn i skolan är inte hållbart. Det är inte alls givet att även om det blir cirka 40 nyanställda att de med sina familjer flyttar till Skaftö”, sa Susanne Baden. Man kan dock anta att flertalet kommer att bo inom Lysekils kommun och ett tillräckligt antal på Skaftö, som leder till fler barn i skolan.

Beslut i höst
Granskningstiden utgår den 19 juni och båda sidor uppmanar skaftöbefolkningen att komma in med skriftliga synpunkter. Dessa kommer att sammanställas och finnas med i beslutunderlaget för kommunstyrelsen. Antagandet - eller avvisandet - av detaljplanen sker i kommunfullmäktige i höst. På grund av de fastlåsta positionerna mellan de politiska grupperingarna kan man förvänta sig att beslutet i kommunfullmäktige kommer att överklagas, vilket kan innebära en fördröjning av projektet på flera år. Frågan blir då - vill investeringsgruppen kring Sturebadet fortfarande vara med? Det är i år 130 år sedan Sturebadet bildades av badläkaren Carl Curman, som flera år tidigare byggt badanläggingen i Lysekil och varit stadens intendent.

AGNETA DIDRIKSON