Thomas Falk avgår i protest
KFs ja till Stockeviks
rehab blev droppen

”Jag tar mitt ansvar och avgår i protest mot det som nu sker på Skaftö i form
av natur- och miljöförstörelse", säger Tomas Falk.

Lysekilspartiets Thomas Falk avgår. Den före detta Skaftöpartisten lämnar sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Han lämnar också sin post som ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott. ”Jag tar mitt ansvar och avgår i protest mot det som nu sker på Skaftö i form av natur och miljöförstörelse, säger Thomas Falk till Lysekilsposten.

Thomas Falk har varit politiskt engagerad under många år. Han var med och startade Miljöpartiet lokalt.
Kring 2008 bildade han Skaftöpartiet och var också under flera år partiets starke man.
Skaftöpartiet bildades för att hävda Skaftös intressen gentemot Lysekil och Brastad som skaftöborna tyckte fick alldeles för stort utrymme.

In i fullmäktige
Som skaftöpartist blev han 2010 invald i kommunfullmäktige. Samma fullmäktige beslöt inför valet 2014 att minska från 41 till 31 ledamöter. Det skulle med all sannolikhet innebära att skaftöpartiet skulle bli ställt utanför fullmäktige. Då gick skaftöpoartiet ihop med Lysekilspartiet och som LP-medlem fick Thomas Falk förnyat förtroende.

Förlorade i KF
Många på Skaftö har tyckt att han gjort ett bra jobb. Många har ansett att han svikit Skaftö genom att ideligen säga nej till förslag till etableringar och nya byggen.
Vid fullmäktiges sammanträde förra veckan vann förslaget om en ny detaljplan för södra Stockevik med ordentlig majoritet. Lysekilspartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet röstade emot.

Text: AGNETA DIDRIKSON

 


 
 


Så här kan det se ut om några år för besökarna på friskvårdscentret.