Skaftö Golfklubb
Sveriges bästa 2016

”Barnen först – sedan föräldrarna”. Denna devis har varit ett rättesnöre för Skaftö Golfklubb i många år. Klubben kan nu skörda frukterna av sitt målmedvetna arbete med sin juniorverksamhet i form av både medlemsrekrytering och idrottsliga framgångar.

På Skaftö finns Sveriges bästa golfklubb.

FOTO: SKAFTÖ GK

Engagemanget för juniorverksamheten är en av anledningarna till att föreningen Golfjournalisterna valt att utse Skaftö Golfklubb till Årets Golfklubb 2016. En annan faktor som tilltalade juryn är att klubben lyckas engagera 300 av de fast boende på Skaftö i sin verksamhet, drygt en femtedel av Skaftös totala befolkning!

Skolan & klubben
Skaftö Golfklubb har fokuserat på  juniorverksamheten i många år.  I samarbete med kommunala Skaftö skola har man arrangerat särskilda skoldagar där personal, skolbarn och förskolebarn fick njuta av en hel dag på golfbanan. Dessa skoldagar på golfbanan är sedan dess ett återkommande inslag i Skaftö skolas verksamhet.

Betalar tillbaka
Den investering man gör i juniorverksamheten ger också utdelning i form av återvändare som när de flyttar tillbaka till närområdet också tar upp golfen igen och därmed har en positiv effekt även på klubbens ekonomi. Klubben har också medlemmar på tre proffstourer: Nordeatouren, Challenge Touren och Europatouren,  där nyblivne proffset Marcus Kinhult just nu provar sina krafter.

 

TEXT: ÅKE LINANDER, GOLFJOURNALISTERNA & AGNETA DIDRIKSON